Närpes Manskör

 

Närpes Manskörs inledde sin verksamhet år 1978 I Närpes medborgarinstituts verksamhetsberättelse för läsåret 1965-66 framkommer dock, Närpes manskör första gången under ledning av Per-Håkan Jansson. I verksamhets berättelsen står att kören övade för att uppträda på några tillställningar inför julen. Hösterminen 1970 gjordes nya försök under ledning av kantor Levi Hägglund. Då verkade kören i 2 år och upphörde när Levi Hägglund avled.  Dessa två försök att bilda en manskör i Närpes lyckades inte utan hösterminen 1978 kom Närpes Manskör ingång då under ledning av Martin Eriksson och ännu idag finns medlemmar med i kören från den tiden. Martin Eriksson ledde kören i 5 år varefter Johan Pått övertog dirigentskapet fram till verksamhetsåret 2011-2012. Johan Pått är idag körens hedersdirigent och en "bärande" sångare i kören som II bas. Höstterminen 2011 återgick kören till Vuxeninstitutet (Närpes medborgarinstitut) och fick Tobias Udd somt ny dirigent .  Till dig som tycker om att sjunga tveka inte att komma med i kören, det finns en god anda i kören och många olika aktiviteter. Närpes Manskörs övningar hålles I Närpes Vuxeninstituts regi . Plats:SÖFF  måndagar . Sångare i alla åldrar, med eller utan erfarenhet, är hjärtligt välkomna med i bygdens väletablerade manskör. VÄLKOMNA MED !